Overlijden melden

Ons eerste contact zal waarschijnlijk telefonisch zijn. U belt mij omdat uw dierbare net is overleden. In dit gesprek maken wij afspraken over wanneer ik naar u toekom. Het is belangrijk dat de arts is geweest om het overlijden vast te stellen.

Voordat ik naar u toekom kunt u alvast een aantal dingen doen. Zoals familieleden en intieme vrienden benaderen om te vertellen van het overlijden. Ook kunt u alvast kleding uitzoeken die u graag de overledene wilt aandoen.

"Wat blijft zijn herinneringen"

Het eerste gesprek

Als ik bij u ben, bespreken we eerst wat de wensen van de overledene zijn, begraven of cremeren. Vervolgens waar de opbaring zal plaatsvinden: thuis, de 24-uurs kamer bij Memoriam Uitvaart, de kerk of een andere locatie? Heeft u al nagedacht over een kist of een opbaarplank? Samen kunnen wij de verzorging doen, of laat u dat aan mij en een collega over?

De eerste twee dagen

De dagen die daarop volgen, zullen we intensief contact hebben over de uitvaartplechtigheid, muziek, foto’s, eventuele rouwbezoeken, kaarten en advertenties. Nadat alle wensen zijn besproken, maak ik voor u een kostenbegroting. Er kunnen eventueel nog kleine aanpassingen gedaan worden.

Alle dagen tot de uitvaart

Elke dag hebben wij contact, hetzij bij u thuis, hetzij bij Memoriam Uitvaart. De extra ondersteuning in deze periode voor mensen met dementie of met een licht verstandelijke beperking zal hierin worden meegenomen. Juist voor deze mensen is dagelijks contact belangrijk.

De dag voor de uitvaart

De dag voor de uitvaart neem ik met u het draaiboek door dat wij de afgelopen dagen samen hebben gemaakt. De muziek ligt klaar, de foto’s zijn uitgezocht en de sprekers zijn bekend. Ik neem met u de dag van de uitvaart door, zodat u houvast heeft. U kunt erop vertrouwen dat u alles aan mij kunt overlaten.

De dag van de uitvaart

Op de dag van het vertrek uit de woning of de opbaarlocatie, nemen we even de tijd om de dag door te nemen en de laatste, vaak praktische, punten te bespreken. Vervolgens vertrekken wij voor de afscheidsplechtigheid naar de uitvaartlocatie.

Na de uitvaart

Na ongeveer twee weken kom ik bij u langs om te bespreken hoe de dagen voor en de dag van de uitvaart zelf heeft ervaren. Tevens zullen we de rekening samen bespreken. Daarnaast kan ik u verschillende instanties aanbevelen die u kunnen helpen met de afhandeling van juridische, administratieve, financiële of fiscale zaken.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op!