Privacyverklaring Memoriam Uitvaartbegeleiding

in navolging van de

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Memoriam Uitvaartbegeleiding, gevestigd aan De Molenven 1, 1531 ST Wormer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: www.memoriamuitvaartbegeleiding.nl

Emailadres: info@memoriamuitvaartbegeleiding.nl

Telefoon: +316 48439442

KvK: 78296676

BTW nummer NL003315112B04

Versie: juli 2020

Memoriam Uitvaartbegeleiding is een éénmanszaak, ingeschreven in het register van de KvK in Alkmaar sinds 16 juni 2020, onder nummer 78296676.

Verzameling van persoonsgegevens:

Memoriam Uitvaartbegeleiding verwerkt gegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Met de opdrachtgever van de uitvaart gaat Memoriam Uitvaartbegeleiding een overeenkomst aan om de uitvaart uit te voeren in de vorm van een voorlopige kostenbegroting. Om de opdracht voor de uitvaart uit te kunnen voeren en te factureren worden de volgende gegevens verzameld:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Relatie tot de overledene
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • Emailadres
 • Bankrekeningnummer (indien van toepassing)
 • Kopie ID (indien van toepassing)
 • Kopie bankpas (indien van toepassing)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Memoriam Uitvaartbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de betaling;
 • Om te kunnen bellen, SMS’en, WhatsAppen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • Daarnaast kan Memoriam Uitvaartbegeleiding uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht;
 • Voor het uitvoeren van de uitvaart wordt een digitaal en deels schriftelijk dossier aangemaakt, waarin naast de persoonlijke gegevens ook de overeenkomst, het draaiboek, de kostenbegroting, foto’s, muziek, rouwkaarten, advertenties, opdrachtformulieren, registratieformulieren, e-mails, en dergelijke worden opgeslagen.

Hoe lang bewaren we de gegevens:

Memoriam Uitvaartbegeleiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer bewaard. Kopieën van ID’s en bankpassen worden direct verwijderd wanneer het doel, waarvoor ze zijn gebruikt, is bereikt. (Vaak is dit in verband met de uitkering van de uitvaartverzekering.)

Delen van de persoonsgegevens met derden:

Memoriam Uitvaartbegeleiding verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoend aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Memoriam Uitvaartbegeleiding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Memoriam Uitvaartbegeleiding gebruikt allen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

 • http Cookie: een stukje gegeven dat gebruikt wordt om te onthouden wat een gebruiker heeft gedaan op de vorige pagina’s en interacties bij te houden op de website. Vervaltijd: geen
 • Analytics: functionele cookies die alleen anonieme gegevens verzameld.

Vervaltijd 1 jaar

 • _cfduid: de Cloudflare cookie wordt gebruikt om beveiligingsinstellingen per klant toe te passen. Vervaltijd: 1 maand

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via deinstellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verleende toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Memoriam Uitvaartbegeleiding en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand aan u of naar een andere door u genoemde instantie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@memoriamuitvaartbegeleiding.nl. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, in ieder geval binnen 4 weken. Memoriam Uitvaartbegeleiding wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten.

Google:

Om uw gegevens te beschermen is een bewerkingsovereenkomst met Google gesloten, is de functie “gegevens delen” met Google uitgezet en worden Google – analytics – cookies niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en Adwords.

Hoe wij uw gegevens beveiligen:

Memoriam Uitvaartbegeleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Memoriam Uitvaartbegeleiding maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op met: info@memoriamuitvaartbegeleiding.nl.