Aangepaste RIVM maatregelen, ingegaan 19 januari 2021

Het Kabinet heeft voor de periode van 19 januari tot en met 9 februari de Corona Maatregelen aangescherpt. De maatregel is noodzakelijk om een 3e golf van het coronavirus te voorkomen. Dit heeft invloed op het leven van iedereen in Nederland. En dus ook voor de uitvaarten.

Waar tot 19 januari 100 mensen bij een uitvaart aanwezig mochten zijn, geldt nu een maximum van 50 personen.


Wat zijn de regels voor de uitvaartbranche:
 

  • De uitvaart:
    Met ingang van 25 januari is de maximale groepsgrootte 50 personen; daarnaast houden bezoekers altijd 1,5 meter afstand. Tevens hebben bezoekers een vaste zitplaats. Tevens is er nog (zeer beperkt) op aangewezen locaties mogelijkheden voor catering.
  • Condoleance:
    Ook na een condoleance mogen belangstellenden na 21.00 uur niet meer over straat. Een condoleance wordt niet gezien als een uitvaartplechtigheid en valt dus niet onder de uitzondering van de avondklok.
  • Bezoek aan een 24-uurs rouwkamer:
    Wie in de avond een bezoek wil brengen aan een 24-uurs rouwkamer moet ook rekening houden met de avondklok. Dit bezoek valt niet onder de uitzonderingen. Dus ook voor het bezoek van de 24-uurs rouwkamer geldt de avondklok.


Wat betekent dat in de praktijk:

 Voor u als naasten betekent dit dat u alleen naar een uitvaart mag gaan tijdens de avondklok. Dit uiteraard als de groepsgrootte dat toestaat. Ook de reistijd die u daarvoor nodig heeft (mocht dit vallen binnen de tijden van de avondklok) zijn een geldige reden om buiten te zijn.

U dient er wel voor zorgen dat u de Eigen Verklaring Avondklok ingevuld bij u heeft. Dit formulier kunt u downloaden op de website van de Rijksoverheid. U kunt gecontroleerd worden en dan dient u dit formulier te kunnen overleggen.


Zoeken naar mogelijkheden:

Ik zal, als uw uitvaartbegeleider, samen met u op zoek naar mogelijkheden voor een uitvaart die bij u past en bij de overledene past. Ik geef hieronder een voorbeeld, zoals de uitvaart heeft plaatsgevonden in december.

Mevrouw is halverwege december overleden in een Verzorgingshuis. Mevrouw leed aan Dementie.

De familie wilde een uitvaart, niet in een rouw- of uitvaartcentrum vanwege mogelijke besmettingen, en vóór de kerstdagen. Daarbij speelde ook een rol dat vooral oudere bekenden van mevrouw niet naar een aula zouden komen juist vanwege de mogelijkheid om besmet te raken.

Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een plechtigheid op de begraafplaats (uiteraard in overleg met de beheerder). De familie heeft veel zelf gedaan; zij hebben zelf de kaarten gemaakt en de bloemen geregeld.

Op de dag van de uitvaart is mevrouw naar de begraafplaats gereden. Vanaf dat punt heeft de familie zelf alles gedaan; uit de auto op de baar gezet, de baar gereden en de kist op het graf gezet.

De plechtigheid was stemmig en sfeervol. Zoon en twee kleinkinderen hebben het leven, en hun deel van het leven samen met mevrouw, op een warme manier beschreven. Dochter heeft de muziek verzorgd en kleinzoon heeft gezorgd voor afspeelmogelijkheden.

Afsluitend aan deze plechtigheid hebben zij zelf de kist laten zaken.

In het nagesprek heeft dochter aangegeven dat deze vorm van afscheid nemen van haar moeder ook paste bij het leven van haar moeder.


Samenvattend:

Als uitvaartbegeleider ben ik op de hoogte van de regels die, inmiddels weer aangescherpt, gelden voor de uitvaarten. Samen met u ga ik op zoek naar mogelijkheden om de uitvaart vorm te geven die past bij uw wensen en die past bij het leven van de overledenen. Daarbij onderzoek ik ook de mogelijkheden die niet standaard zijn om zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen.