Week-van-euthanasie

Week van euthanasie (13 tot en met 19 februari 2021)

Nederland kent sinds 2002 een euthanasie wet. Deze wet bepaalt dat euthanasie onder voorwaarden is toegestaan. Wat zijn de (on) mogelijkheden binnen deze wet?  De NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde) organiseert elk jaar de “Week van de Euthanasie”. In deze week is extra aandacht voor een zelfgekozen levenseinde gericht op mensen met dementie.

Euthanasie bij dementie:

Levenseinde is een lastig onderwerp. Toch is het belangrijk om er samen over te praten. Zo is het belangrijk om te weten of iemand hier mogelijk gebruik van wil maken. Door erover te praten en na te denken, kun je op tijd je wensen tijdig vast laten leggen.

Wensen vastleggen:

Bespreek de wensen rondom medische (be) handenlingen en voorkeuren op het moment dat het nog kan. Dan is voor iedereen duidelijk wat de wensen zijn op het moment dat de naaste het zelf niet meer kan aangeven. Dit kan een geruststellend gevoel zijn. Ook kunnen deze wensen worden vastgelegd in een wilsverklaring of een levenstestament. Tevens kunnen hierin de wensen omtrent (wel/niet) reanimeren worden opgenomen. Misschien zijn er ook momenten en situaties denkbaar dat de naaste niet verder behandeld wil worden.

Want naarmate je naaste zieker wordt, raakt ze de grip op de werkelijkheid steeds meer kwijt. Het wordt steeds moeilijker om beslissingen te nemen en de gevolgen daarvan te overzien. Op een gegeven moment zal het zelfs zo zijn dat er niet meer aangegeven zal kunnen worden of ze bepaalde behandelingen wel of niet wil ondergaan. En voor ondergaan van een behandeling is toestemming van de patiënt een vereiste!

Het is verstandig om te voorkomen dat andere keuzes maken waar de patiënt zelf niet achter staat. Dat kan door de voorkeuren en wensen vast te leggen nu ze nog wilsbekwaam is.

Vastleggen, op welke manier?

Er zijn geen vastomlijnde regels voor hoe de wensen te verwoorden. De wilsverklaring moet dusdanig zijn geschreven dat er bij de arts geen twijfel bestaat over de wensen van de naaste. Het moet voor de arts dus duidelijk zijn wat bijvoorbeeld “ondraaglijk lijden” inhoudt. Wees daarbij zo concreet mogelijk in eigen bewoording.

Samenvattend:

 Als iemand aan dementie lijdt, is het zaak om in een vroeg stadium een wilsverklaring of een levenstestament te maken. Iemand die in een vergevorderd stadium is, wordt vaak door artsen als “wilsonbekwaam” benoemd en kunnen dan ook geen beslissingen meer nemen omtrent behandelingen en eventuele wens tot euthanasie.

 Meer informatie over euthanasie en wilsverklaringen:

 Op diverse internetsites kunt u informatie vinden over het opstellen van een wilsverklaring en euthanasie: