Begraven onnodig duur

begraven duur kosten uitvaartverzorging

Dagblad Zaanstreek van woensdag 11 november 2020.

De prijzen van begraven stijgen hard en dreigen op termijn onbetaalbaar te worden.

Dit komt onder andere door dat in het begrafenistarief kosten zijn opgenomen waar niets tegenover staat.

In Zaanstad wordt nog maar 17% van de overledenen begraven; het overgrote deel van de doden wordt gecremeerd. De kosten voor het onderhoud van alle begraafplaatsen, wordt op dit moment betaald door de begrafenissen in het heden.

Kosten van begraven:

Op het moment dat iemand wordt begraven moeten kosten voor het onderhoud van de begraafplaats worden meebetaald. Meestal is dat een vast bedrag. Dit bedrag is voor onderhoud van de begraafplaats, zoals de algemene toegangspaden en de groenvoorziening op de begraafplaats, en niet (zoals veel mensen wel denken) voor het onderhoud van het graf. De hoogte van dit bedrag verschilt per begraafplaats.

Algemeen graf versus Particulier graf:

Bij een algemeen graf bepaalt de houder van de begraafplaats wie in dat graf begraven wordt. Een algemeen graf wordt meestal uitgegeven voor een periode van 10 jaar. Meestal worden drie willekeurige overledenen, op volgorde van binnenkomst, in het betreffende algemene graf boven elkaar begraven. De kosten voor deze manier van begraven zijn lager dan bij een particulier graf.

Bij een particulier graf is een uitsluitend recht bepaalt, wat inhoudt dat de rechthebbende bepaalt wie in dat graf begraven wordt. Dit graf kan voor een bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden uitgegeven. Het grafrecht kan eventueel verlengd worden. Hiervoor krijgt de rechthebbende tijdig bericht.

Monumenten:

Veel begraafplaatsen zijn al oud; de begraafplaats in de Marktstraat in Wormerveer en de begraafplaats in Krommeniedijk zijn zelfs monumenten.  Ze zijn nog wel in gebruik, maar er vinden nog nauwelijks begrafenissen plaats. Die begraafplaatsen moeten wél onderhouden worden; het onderhoud gaat vaak gepaard met hoge kosten.

De kosten van het onderhoud worden in rekening gebracht op de nota’s van de inwoners die een actuele begrafenis betalen. Hierdoor wordt de rekening voor de uitvaarten van heden onevenredig hoog.

De Gemeente Zaanstad overweegt om een aantal begraafplaatsen te sluiten. Dat zullen dan openbare plekken voor bezinning worden.

Natuurbegraafplaatsen:

Een nieuwe ontwikkeling, overgewaaid vanuit Groot-Brittannië, is het concept van begraven in de natuur. In de gemeente Zaanstad is geen natuurbegraafplaats. De dichtstbijzijnde is Geestmerloo, vlak bij Alkmaar.

Een natuurbegraafplaats is een begraafplaats waarbij de graven in de natuur liggen, zoals een bos- of heidegebied. Vaak gaan de graven harmonieus op in de natuur, meestal zijn er ook geen grafzerken.  Als grafmonumenten zijn soms alleen stenen, zwerfkeien of een onbewerkte houten plak toegestaan.

Er is ook sprake van langdurige grafrust, voor onbepaalde tijd of eeuwigdurende grafrust. Er hoeft geen grafonderhoud te worden gepleegd en ook geen beslissing te worden genomen over verlening van de grafrechten.

Tot slot:

Het aantal crematies blijft jaarlijks stijgen; het aantal begrafenissen neemt af.

De kosten van het onderhoud van vooral oude en weinig gebruikte begraafplaatsen wordt doorberekend aan de actuele begrafenissen. De Gemeente Zaanstad overweegt om een aantal begraafplaatsen te sluiten en op deze manier de kosten voor het onderhoud van de begraafplaatsen in de hand te houden.