De ondoorzichtige wereld van de uitvaarten

“De ondoorzichtige wereld van de uitvaarten”

Televisie-uitzending van 2 november jl. op NPO1.

In het televisie consumentenprogramma “Radar” van Avrotros blijkt dat er veel onduidelijkheden zijn omtrent de uitvaart en de kosten die daar mee gepaard gaan.

Ook wordt er gesproken over “emotionele misbruik” en zelfs “gijzeling van een lichaam”.

Duidelijk is, ook voor mij als zelfstandige uitvaartondernemer, dat prijzen en voorwaarden per organisatie enorm kunnen verschillen. Daarin zijn “grote” organisaties niet altijd beter en transparanter dan “kleine” organisaties.

Redenen voor het inschakelen van een uitvaartonderneming of een uitvaartbegeleider:

Op het moment dat een naaste overlijdt, dienen en op korte termijn beslissingen worden genomen en soms zelf al meteen acties moeten worden ingezet. Zelf bent u, als naaste, vaak in een emotionele achtbaan terecht gekomen en weet u meestal niet wat en op welke manier zaken geregeld en georganiseerd moeten worden.

Zeker in de huidige periode als een bewoner van een zorgcentrum door Corona is besmet, wil hetzelfde zorgcentrum vaak dat de overledene direct wordt opgehaald. Als de naasten een uitvaartverzorger benaderen, gaat die direct aan het werk om voor de overledene een geschikte plek te vinden.

Deze uitvaartverzorger is vaak de aangewezen persoon om alles, tot en met de uitvaart, te regelen.

Met hem of haar spreekt u alles door, maakt keuzes en uiteindelijke bepalen de keuzes de prijs voor de uitvaart.


Een begroting:

Een begroting is een duidelijk instrument, waarop staat van welke diensten u gebruik maakt en wat daarvan de kosten zijn. Vaak zijn er echter al kosten gemaakt, voordat de begroting bij u op tafel ligt. En deze kosten kunnen niet meer teruggedraaid worden. Denk hierbij aan de kosten voor het ophalen van de overledene, soms worden ook weekend- en nachttoeslagen berekend.

Een aantal zaken waarover u in gesprek gaat:

  • De kist of baarplank; er zijn veel verschillen en ook veel prijsverschillen;
  • Wie doet de laatste verzorging en het kleden van de overledene; of doet u dat zelf;
  • Laat u de kaarten door een drukker maken of maakt u de kaarten zelf;
  • De uitvaartlocatie: thuis of in een aula van een crematorium op begraafplaats;
  • Wilt u dat er koffie, thee of andere drankjes worden geschonken, of juist niets;
  • Wilt u na de uitvaartplechtigheid misschien naar het favoriete restaurant van de overlede:
  • Vervoer op de dag van de uitvaart; in een bus, een rouwwagen, eventueel met volgauto’s, een koets, of….

Al deze zaken bepalen uiteindelijk de hoogte van de nota.

Voorgesprek:

Als u een overlijden ziet aankomen, bijvoorbeeld in een laatste stadium van een ongeneeslijke ziekte, kunt u een voorgesprek aanvragen bij één of meerdere uitvaartbedrijven. U kunt dan doorspreken wat de wensen zijn, en of die wensen haalbaar en betaalbaar zijn. Eventueel kunt u dan op zoek naar andere mogelijkheden. Daarin kan een uitvaartbegeleider u goed over adviseren. Vaak is hij of zij goed op de hoogte van de (plaatselijke of regionale) mogelijkheden.

Er zijn ook mensen die een voorgesprek aanvragen om te onderzoeken of hun verzekering wel alle kosten van de uitvaart dekt. Eventueel kunt u zich dan bijverzekeren.

Er zijn meestal geen kosten verbonden aan het voorgesprek. U merkt of u een “klik” heeft met deze uitvaartbegeleider en of u hem of haar wil inschakelen bij het overlijden van uw dierbare.

Codicil:

U kunt uw eigen uitvaartwensen noteren in een codicil. Als u dit codicil voorlegt aan een uitvaartbegeleider, kan deze voor u doorrekenen wat uw wensen (op dit moment) kosten. Ook dan komen uw naasten niet voor onverwacht uitgaven te staan, omdat u zelf heeft nagedacht over uw uitvaart en de daarbij behorende kosten.

Natuurlijk veranderen prijzen in de loop van de tijd, maar uw codicil geeft de naasten houvast met betrekking tot uw wensen.

Tot slot:

Prijzen van uitvaarten kennen grote verschillen. Veel is afhankelijk van de wensen van de overledene of de naasten. Een goede uitvaartbegeleider is mijns inziens transparant in prijzen. Tevens gaat hij of zij samen met u op zoek naar de mogelijkheden die het best passen bij de overledene en u.