Natuurbegraafplaats Geestmerloo

Natuurbegraafplaats Geestmerloo

Natuurbegraven, de naam zegt het al, dat het graf opgaat in de natuur. Het graf wordt niet na een aantal jaren geruimd, maar er is sprake van eeuwigdurende grafrust. Steeds meer mensen kiezen voor deze manier van begraven, omdat respect voor natuur en milieu samengaat met respect voor de overledene. Tevens zien mensen dit als een manier om het lichaam terug te geven aan de natuur.

De redenen waarom mensen kiezen voor natuurbegraven:

Mensen zien natuurbegraven als een mooie en duurzame manier van begraven. De natuur ontfermt zich over de graven en zodat na verloop van tijd de graven één worden met de natuur. De opbrengsten van begraafplaats Geestmerloo komen ten goede aan natuur en bosbeheer. Hierdoor wordt de toekomst van het bos veiliggesteld.

Omdat er sprake is van eeuwigdurende grafrust, reserveert u dus een plek voor onbepaalde tijd. Uw naasten behouden een bijzondere plek om naar terug te keren. Dit past in de gedachte om de natuur zo min mogelijk te verstoren. U kunt van tevoren al een graf reserveren, zodat uw naasten dit op een moeilijk moment in de toekomst dit niet meer hoeven te doen.

Voor het uitvoeren de (uitvaart)plechtigheid heeft u veel vrijheid, mits het respect van de overledene en de natuur voorop staan. Op een goede manier afscheid nemen is belangrijk voor het begin van het rouwproces. Dat kan op veel manieren, ook op de manier die bij u en de overledene past. Dit kan zowel op de begraafplaats alsook op een andere locatie.

Het graf hoeft niet onderhouden te worden. Het is juist de bedoeling dat de natuur haar eigen gang gaat. Bovendien creëert de natuur zo een bijzondere gedenkplek in een mooie en natuurlijke omgeving. Veel mensen vinden ook troost in de natuur.

De kosten voor een plek op de natuurbegraafplaats is vaak lager dan bij een traditionele begraafplaats. Dit komt omdat er geen onderhoudskosten zijn voor de begraafplaats, maar ook omdat er geen grafmonument mogen worden geplaatst. Bij Geestmerloo wordt als grafmarkering een boomschijf neergelegd. 

Een laatste rustplaats kiezen:

Een wandeling over de begraafplaats is de beste manier om voor uzelf of u naaste een plek te kiezen. U bepaalt welke plek voor u goed voelt. U kunt de plek altijd terugvinden; de gegevens worden nauwkeurig opgemeten en u krijgt de exacte gegevens mee. 

Op Geestmerloo is het mogelijk om twee plekken naast elkaar te reserveren. De reden kan zijn dat u als partners naast elkaar wil komen te liggen. Ook is het mogelijk om een familiegraf voor vier of meer personen te reserveren. Herbegraven op Geestmerloo behoort ook tot de mogelijkheden.

Kleding en kisten of baarplank met lijkwade:

De kist, de urn of de baarplank en de lijkwade waarvoor wordt gekozen moet volledig van natuurlijk afbreekbaar materiaal gemaakt zijn, zoals van hout, karton, bamboe of linnen. Ook de kleding dient uit natuurlijk materiaal te bestaan.

Uw uitvaartbegeleider kan u alle benodigde informatie verstrekken over mogelijkheden, materialen en werkwijzen die passen bij begraven op een natuurbegraafplaats.

www.natuurbegraafplaats-geestmerloo.nl.