Rouwen in kleine kring…. of liever niet?

kleine uitvaart besloten kring corona

Zoals te lezen is in het NH-Dagblad van 22 augustus, vinden op dit moment veel begrafenissen en crematies in kleine kring plaats. Ook nu de Corona maatregelen verruimd zijn, blijkt rouw in kleine kring een blijvertje.

Uitvaarten toen:

Het vak van uitvaartverzorger bestaat nog niet zo lang. Het vak is ontstaan na de tijd dat een uitvaart een vanzelfsprekend onderdeel was van de burenplicht. In goede tijden, zoals bij geboorten, en in slechte tijden, zoals bij overlijdens, stond men voor elkaar klaar.

Het overlijden in een gezin of familie was duidelijk voor iedereen, vanwege een aantal gebruiken, afhankelijk van het dorp waar je woonde. Zo was het bijvoorbeeld in Drenthe gebruikelijk om van het huis van een overledene van een van de ramen één luik op straat tegen de muur aan te zetten en alle andere luiken te sluiten. En het hele dorp ondersteunde de naasten met raad en daad. Eén van de buren regelde de uitvaart, er werd door andere buren gezorgd voor het afleggen van de overledene (=laatste verzorging) en er werd door de buren gezamenlijk met de naaste familie gewaakt. De timmerman liet zijn werk vallen en maakte de doodskist. Er waren buren die kookte voor de naasten en voor na de uitvaart. De dorpsomroeper zegde het overlijden aan, zodat voor iedereen duidelijk was dat er iemand was overleden.

Uitvaarten nu:

Het overlijden van een familie- of gezinslid vindt nu thuis, in een verzorgingshuis- of ziekenhuis plaats. Niet altijd zijn veel anderen dan de directbetrokkenen op de hoogte van ziekten of overlijden.

De familie stuurt rouwkaarten of -brieven naar bekenden, zodat deze op de hoogte zijn. De uitvaartbegeleider organiseert en begeleidt de verzorging van de overledene, de opbaring en de eventuele condoleance. Samen met de directe familie wordt de uitvaartplechtigheid voorbereid. De uitvaart wordt vaak in de aula van een crematorium of in een kerk gehouden. Daarna is er, meestal in een andere ruimte, gelegenheid om te condoleren en iets te drinken. Een intieme plechtigheid wordt als meest prettig ervaren. Veel niet directbetrokkenen worden via de krant op de hoogte gesteld.

Wat is de functie een uitvaart:

Een uitvaart laat zien hoe betrokken u bent bij deze overledene en de familie. De aanwezigheid van familie en vrienden en andere bekenden zorgt ervoor dat men zich niet alleen voelt in dit verdriet en gemis.

Er groeit verbondenheid tussen mensen die elkaar hier treffen, de aanwezigen kende de overledene en laten zien wat het betekent om zonder de overledene door te moeten gaan met hun leven.  De aanwezigheid bij de uitvaart is de eerste stap om later contacten te kunnen onderhouden; het vergemakkelijkt de latere contacten.

Het belang van een uitvaart voor het rouwproces:

Om een start te maken met het rouwproces is het van belang om aanwezig te kunnen zijn bij een uitvaart:

  1. Tijdens de uitvaart kan men uiting geven aan rouw, kunnen de gedachten en gevoelens rondom het overlijden worden gedeeld en kan afscheid worden genomen van de overledene.
  2. Men kan sociale steun geven en ontvangen, omdat vrienden en familieleden tijdens de uitvaart samen komen.
  3. Het geeft de nabestaanden, ook de niet directe naasten, het gevoel geven iets te kunnen doen. Vooral in de acute fase van rouw kan dit een gevoel van controle geven.
  4. De uitvaart draagt bij aan de verwerking van het verlies. De realiteit van het verlies is zichtbaar.

Ten tijde van het schrijven van dit nieuwsitem, hebben we te maken met de corona-maatregelen waarbij het niet mogelijk is om met veel mensen aanwezig te zijn bij uitvaarten. De corona-maatregelen kunnen ervoor zorgen dat de bovenstaande vier functies worden verstoord, omdat uitvaarten plaatsvinden in kleine kring, korter duren en soms zelfs worden uitgesteld.