resomeren uitvaart crematie

Resomeren; iets voor u?

Op dit moment zijn er, volgens de Wet op de Lijkbezorging van 7 maart 1991, drie manieren waarop de lijkbezorging kan geschieden. Er kan worden begraven, gecremeerd, of ter beschikking worden gesteld van de wetenschap. Resomeren mag in Nederland dus (nog) niet. In de Verenigde Staten wordt resomeren al toegepast voor de vernietiging van geïnfecteerde dieren, voor het verwerken van dierlijk afval en anatomische resten. Inmiddels is er bij de Tweede Kamer een voorstel gedaan om de Wet op de Lijkbezorging aan te passen, zodat resomeren wel mogelijk wordt.

Wat is Resomeren:

Bij resomeren wordt het lichaam opgelost in een machine die is gevuld met heet water en een kaliumhydroxide. Het is vergelijkbaar met cremeren, alleen wordt hierbij gebruik gemaakt van water in plaats van vuur. Het proces duurt ongeveer drie uur en er blijft een wit poeder over.

Hoe het werkt:

Als er bij de Uitvaart wordt gekozen voor resomeren, ziet de plechtigheid er gelijk uit als bij een begrafenis of een crematie. Het gebruik van een houten kist bij resomeren is niet mogelijk, dus het lichaam moet na de plechtigheid uit de kist worden gehaald. Vervolgens wordt het lichaam in een wollen omhulsel gewikkeld en in een ander type installatie geplaatst, in een resomeer installatie in plaats van een crematieoven. Door de chemische werking blijft van een stoffelijk overschot tot 3% van zijn oorspronkelijke gewicht over; een hoopje calciumfosfaat (as) en vloeistof. De as kan ook weer in een urn mee naar huis worden genomen, na afloop van de wettelijke bewaartermijn van 1 maand.

Voordeel van resomeren:

Uit TNO-onderzoek van 2011 blijkt dat resomeren meer milieuvriendelijk is dan cremeren en begraven. Volgens ditzelfde onderzoek is de totale-milieu impact van begraven het grootst, gevolgd door cremeren.

Het afvalwater kan via de normale waterzuiveringsinstallaties worden verwerkt en de as gaat, net als bij cremeren, in een urn.

Een bijkomend voordeel is dat ook bijvoorbeeld gouden tandvullingen of protheses van titanium kunnen worden geïsoleerd kunnen worden. Dit zijn namelijk niet-oplosbare bestanddelen en blijven over na het resomeren.

Ook de kist kan worden hergebruikt, aangezien die niet meegaat in de machine.

Hoe denken wij erover:

Uit een onderzoek van Panel Wizard blijkt dat 19% van de Nederlanders resomeren overweegt als een alternatieve uitvaartverzorgingsmethode. Eerst moet wel duidelijk worden gemaakt wat het exact is, want weinig mensen kennen de term. Voorwaarde is wel dat het niet meer mag kosten dan een klassieke uitvaart (zegt 50% van de ondervraagden).

Kritieken van verschillende partijen:

 Waterverwerkingsbedrijven plaatsen vraagtekens bij de verwerkingscapaciteit van de installaties in verband met de vloeibare menselijk resten in het rioolwater. Ook gevoelsmatig, omdat menselijk contact niet valt uit te sluiten, is kritiek.

Ook worden de milieubesparende voordelen in twijfel getrokken. Kaliumhydroxide is een stof die voor het resomeren op grote schaal moet worden aangemaakt. Het opwekken van deze stof kost heel veel energie.

Tevens kan kaliumhydroxide schade toebrengen aan waterleven.

Aanvullend onderzoek zal nodig zijn, aangezien er nog veel kritische punten zijn.