wat is een codicil

Wat is een codicil?

Een codicil is een document waarin u een beperkt aantal zaken voor ná het overlijden zelf kunt regelen, zonder tussenkomst van een notaris. U kunt het codicil ook makkelijk wijzigen door een nieuw codicil te schrijven en het oude te vernietigen. Dit is het grote verschil met een testament; deze laatste dient altijd door een notaris worden gemaakt.

Het codicil moet aan drie eisen voldoen:

  • Het document moet volledig eigenhandig geschreven zijn. Het is niet geldig als het is getypt of door iemand anders is geschreven.
  • Het moet zijn voorzien van de datum waarop het document is geschreven.
  • Het moet door uzelf zijn ondertekend.

Wat kunt u in het codicil vastleggen:

In het codicil kunt u omschrijven welke sieraden, kleding of inboedelzaken u na uw dood aan wie wilt geven. Deze zaken moeten duidelijk omschreven worden. Het is niet voldoende om aan te geven “alle sierraden”, een duidelijke omschrijving van het object is belangrijk, dus “de gouden ring met rode steen”.

Ook kunt u in het codicil uw wensen vastleggen omtrent uw begrafenis of crematie.

Wat kan níét worden vastgelegd in het codicil:

Met een codicil kunt u geen huis, geld of effecten aan iemand toebedelen. Dit kunt u alleen middels een testament regelen. Ook het aanwijzen van een executeur-testamentair kunt u alleen in een testament regelen.

Waar bewaart u uw codicil:

U kunt uw codicil bewaren waar u maar wilt. Het is natuurlijk wel belangrijk dat het na uw overlijden wordt gevonden. Bewaar het daarom bij uw belangrijke papieren of u kunt het laten opbergen op het notariskantoor bij uw laatste testament. Ook is het verstandig om een naaste op de hoogte te brengen van het bestaan van uw codicil.

Als het codicil te laat wordt gevonden of het raakt kwijt, dan is men misschien niet op de hoogte van uw wensen. Ook kan iemand die het codicil vindt het vernietigen en op deze manier uw wensen omzeilen. Als er geen codicil voorhanden is, bepaalt de wet hoe de nalatenschap wordt verdeeld.

Maar een codicil kan heel nuttig zijn om inboedel, kleding en sieraden te verdelen en om de wensen voor crematie of begrafenis duidelijk kenbaar te maken. Als u deze wensen ooit weer wilt wijzigen, schrijft u gewoon een nieuw codicil en vernietigt het oude. En dat is weer handig, dan hoeft u niet meteen uw hele testament te veranderen.