Rouwstoet; voorrangsregels

Verkeersregels worden voortdurend aangepast aan vernieuwde inzichten en wensen. Heeft u bijvoorbeeld15 jaar geleden uw rijbewijs gehaald, dan is inmiddels 40% van de wetten en regels van de wegenverkeerswet gewijzigd.

Inmiddels heb ik persoonlijk ervaren dat niet iedereen op de hoogte is van de regels omtrent een rouwstoet. Veel mensen gaan ervan uit dat een rouwstoet altijd voorrang heeft op alle overige weggebruikers; dit is echter niet (meer) het geval. Elke jaar veranderen er regels. De laatste wijzigingen over de voorrangsregels voor een rouwstoet dateren van 1 juli 2010.

Verbod op het doorsnijden van een rouwstoet:

Uit respect voor overledenen en de nabestaanden, geldt dat vanaf 1 juli 2010 een rouwstoet niet meer doorsneden mag worden door ander verkeer. Deze nieuwe verkeersregel geldt alleen op gelijkwaardige kruisingen, dus kruisingen zonder verkeerslichten, voorrangsborden of haaientanden.
Deze regeling houdt in dat alle weggebruikers (auto’s, vrachtverkeer, bussen, fietsers, bromfietsers, etc.) op een gelijkwaardige kruising voorrang moeten verlenen aan de volgauto’s van een rouwstoet, ongeacht van welke kant de rouwstoet komt en ongeacht of de rouwstoet rechtdoor gaat of afslaat (zie afbeelding hieronder).

Het eerst voertuig, dit is meestal de rouwwagen, van de rouwstoet valt NIET onder de regeling en moet zich aan de normaal geldende voorrangsregels houden.

Deze regels gelden niet op voorrangskruisingen, rotondes, kruispunten met verkeerslichten, invoegstroken en uitritten. Daar gelden voor de rouwstoet de normale voorrangsregels.

Overige regels voor voorrang voor een rouwstoet:

Iemand die een zebrapad wil oversteken, zowel een voetganger als een bestuurder van een gehandicapten voertuig, moet een naderende rouwstoet (helemaal) voor laten gaan.

Ook een bus die van een bushalte wil wegrijden, moet een rouwstoet die van achteren nadert, voor laten gaan. Dit geldt zowel voor binnen als buiten de bebouwde kom.

En de regels voor de rouwstoet:

Deze regels zijn alleen geldig voor de voertuigen van de rouwstoet die zijn voorzien van officiële rouwvlaggen (zie afbeelding hieronder). Deze vlaggen worden u (te leen) aangeboden door de uitvaartondernemer die de uitvaart voor u verzorgt.

De vlaggen dienen te worden bevestigd aan de linker- en rechterzijde van alle voertuigen; ze mogen alleen gebruikt worden om de overledene naar de laatste rustplaats te begeleiden.Daarna gaan de vlaggen van de volgauto’s af en de vlaggen van de rouwwagen worden afgedekt, meestal met een geheel zwarte vlag.Vanaf dat moment is er geen sprake meer van een rouwstoet en gelden de normale verkeersregels.

In de praktijk:

 Helaas, in alle eerlijkheid, moet ik u vertellen dat niet iedereen het respect of geduld kan opbrengen om de rouwstoet voor te laten gaan. En als u zelf een zwaar verlies heeft te verwerken, kan het zijn dat uw aandacht niet volledig bij de verkeersregels is. Misschien is het voor u dan een idee om geheel of gedeeltelijk gebruik te maken van volgwagens bij het wegbrengen van uw naaste naar de laatste rustplaats.

Als uitvaartbegeleider ben ik op de hoogte van de mogelijkheden voor rouwvervoer, inclusief de volgwagens. U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen over de mogelijkheden voor de uitvaart, ook als u geen gebruik wilt maken van volgauto’s.